KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Hedef-1: Diyaliz merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetinin kalitesinin korunması ve iyileştirilmiş devamlılığını sağlamak. 
Hedef-2: Mevcut Cihaz kapasitemiz doğrultusunda hasta sayısının arttırılması için tanıtım çalışması yapılması
Hedef-3: Diyaliz merkezimizde toplam kalite çalışmalarına yönelik yeni bir departman kurmak. 
Hedef-4: Diyaliz merkezi çalışanlarımıza hizmet içi eğitim faaliyeti düzenleme,  iş ve işçi sağlığı açısından eğitim verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması 
Hedef-5: Diyaliz merkezimizde bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.
Hedef-6: Diyaliz merkezimizde elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
Hedef-7: Diyaliz merkezi binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak
Hedef-8: Diyaliz merkezimizin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
Hedef-9: Diyaliz merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek.
Hedef-10: Diyaliz merkezimizin çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
Hedef-11: Diyaliz merkezimizde fiziki aksaklıkların giderilmesini sağlamak 
Hedef-12: Hastalara hijyen eğitimi düzenlenmesi